Regulamin

Regulamin Klubu Balans Fitness

Niniejszy regulamin określa podstawowe zasady korzystania z usług na terenie obiektu Balans Fitness, Ostrzeszów. Zasady te dotyczą wszystkich Usługobiorców.
 1. W zajęciach może uczestniczyć osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która ukończyła 16 lat musi posiadać pisemną zgodę opiekuna prawnego.
 2. Wstęp na salę ćwiczeń jest możliwy tylko w stroju sportowym oraz bezwzględnie obowiązuje obuwie sportowe, zamienne – z czystą podeszwą, inne od tego, w którym się przyszło. Wskazane jest przynoszenie ze sobą ręcznika. Ręcznik jest obowiązkowy na zajęciach, podczas których ćwiczenia odbywają się w pozycji leżącej podłodze, na macie, na trampolinie itp. W czasie zajęć należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora prowadzącego zajęcia.
 3. Na terenie obiektu sportowego obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz spożywania i przynoszenia alkoholu. Zakaz ten dotyczy również środków dopingujących i stymulujących – sterydów, narkotyków i innych środków odurzających. Zabronione jest przychodzenie w stanie nietrzeźwości, w stanie odurzenia lub pod wpływem narkotyków. Podczas ćwiczeń obowiązuje również bezwzględny zakaz żucia gumy.
 4. Nie wolno wnosić na teren obiektu napojów w szklanych i otwartych naczyniach.
 5. Na terenie obiektu można korzystać z rożnych form zajęć grupowych. Na wybrane zajęcia obowiązuje rezerwacja poprzez stronę internetową: www.balans-fitness.pl Brak rezerwacji miejsca na zajęcia, na które obowiązują zapisy nie gwarantuje miejsca na tych zajęciach. Rezerwację można odwołać najpóźniej w dniu zajęć maksymalnie na 6 godzin przed terminem zajęć. Odwołanie rezerwacji można dokonać także poprzez ww. stronę internetową.
 6. Wstęp na zajęcia fitness mają osoby, które wykupiły karnet bądź wniosły opłatę jednorazową.
 7. Każdy karnet ma określony termin ważności. Niewykorzystane zajęcia nie stanowią podstawy do przedłużania ważności karnetu ani do zwrotu pieniędzy. Jest to dokument imienny i nie można go odstąpić innym osobom.
 8. Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia. Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, iż nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania przez nich ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność. W przypadku przebytych urazów, kontuzji czy innych problemów zdrowotnych oraz ciąży należy uzyskać zgodę lekarza na wykonywanie ćwiczeń fizycznych objętych programem Balans Fitness.
 9. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do dostosowania intensywności i rodzaju ćwiczeń do swojego stanu zdrowia i aktualnej kondycji fizycznej.
 10. Plan zajęć (Grafik) oraz Cennik, umieszczone są na stronie internetowej www.balans-fitness.pl  oraz w recepcji klubu.
 11. Balans Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć, cen oraz zmiany instruktora, jak również do odwołania zajęć, jeśli przyjdą na nie mniej niż 3 osoby, redukcji godzin w okresie wakacyjnym, świątecznym, po uprzednim poinformowaniu o tym klientów. Informacje będą podawane w aktualnościach na stronie internetowej klubu oraz w recepcji.
 12. Każdy z uczestników zajęć powinien na czas trwania treningu zamykać swoje ubranie i torby w szafce. Za przedmioty wartościowe oraz ubrania pozostawione w szatni, szafkach lub na terenie obiektu, klub Balans Fitness nie ponosi odpowiedzialności.
 13. Obiekt może być zamknięty na czas konieczny do przeprowadzenia niezbędnych remontów lub zabiegów sanitarnych, a także na podstawie decyzji stosownych władz oraz z powodu siły wyższej. W sytuacji, gdy zamknięcie jest zaplanowane, Klub powiadomi o takiej sytuacji z odpowiednim wyprzedzeniem , umieszczając informację w recepcji w miejscu ogólnodostępnym oraz na stronie internetowej www.balans-fitness.pl 
 14. Klub i instruktor, nie ponosi odpowiedzialności za wypadki oraz kontuzje powstałe na obiekcie.
 15. Korzystanie ze sprzętu powinno odbywać się: zgodnie z instrukcjami prowadzącego zajęcia w sposób bezpieczny, tj. z zapewnieniem dbałości o bezpieczeństwo ludzi, poszanowaniem sprzętu i sali.
 16. Wszystkie urządzenia oraz sprzęt do ćwiczeń mogą być wykorzystywane tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 17. Każdy klient zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu Balans Fitness.
 18. Wszelkie skargi i wnioski należy kierować bezpośrednio do instruktora.
 19. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych Klient wyraża zgodę na umieszczenie podanych przez siebie informacji w bazie Klientów Balans Fitness.  Podanie danych jest dobrowolne. Zobowiązujemy się do nie udostępniania tych danych innym osobom i/lub podmiotom. W każdej chwili istnieje możliwość wglądu i korygowania własnych danych.

Polityka Prywatności

Polityka prywatności serwisu www.balans-fitness.pl

 1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z możliwości rejestracji na zajęcia fitness poprzez Serwis.

 1. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Balans Fitness Grażyna Dera z siedzibą w Ostrzeszowie 63-500, ul. Świerkowa 12, NIP 514-013-87-87
 2. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  • poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka Cookies].
 5. Serwis zbiera wyłącznie informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza tj. rezerwacji na zajęcia grupowe fitness
 7. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 10. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis balans-fitness.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – Kontakt.

 

Polityka Cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Balans Fitness Grażyna Dera
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła

5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem: wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.