Zgodnie z moim wpisem do ewidencji działalności gospodarczej NIE JESTEM SIŁOWNIĄ ani CENTRUM FITNESS!  Realizuję wg PKD: Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (kursy jogi, zajęcia rekreacyjne dla grup i osób indywidualnych).

Oczywiście wszystko odbywa się w REŻIMIE SANITARNYM. Przypominamy podstawowe zasady:

  1. Jeśli miałaś kontakt z osobą zakażoną, masz objawy chorobowe: gorączkę lub kaszel proszę zostań w domu lub skontaktuj się z lekarzem POZ.
  2. Rejestrujemy się na każde zajęcia. Dzięki temu kontrolujemy liczbę osób na sali aby nie przekroczyć maksymalnej liczby osób ćwiczących przypadających na powierzchnię obiektu.
  3. Obowiązkowe zasłanianie ust i nosa (maseczka lub inna osłona) w obrębie recepcji i w szatniach ale nie w czasie ćwiczeń.
  4. Dezynfekujemy sprzęty do ćwiczeń ale jeśli posiadasz własny sprzęt i matę zabierz na zajęcia – minimalizujemy ryzyko. Pamiętaj także o zabraniu ręcznika i obuwia zmiennego.

Właściciel: Grażyna Dera