Nowe zasady bezpieczeństwa i zalecenia GIS związane z funkcjonowaniem Balans Fitness.

  • Jeśli kaszlesz, masz gorączkę lub inne objawy chorobowe – prosimy zostań w domu lub skonsultuj się z lekarzem POZ.
  • Z uwagi na wprowadzone ograniczenia maksymalna ilość osób jaka może przebywać jednocześnie na sali ćwiczeń wynosi w naszym klubie 16 osób.
  • Podczas treningu jest oczywiste, że nie używamy maseczek. Maseczki są obowiązkowe w strefie publicznej dlatego też w trosce o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych obowiązkowe jest noszenie maseczek przed zajęciami, w recepcji i po zajęciach.
  • Po wejściu do klubu zdezynfekuj ręce (specjalnie wyznaczone miejsce)
  • W oczekiwaniu przed recepcją zachowaj odstęp 2m od innych osób.
  • Przed wejściem na salę ćwiczeń zalecane jest dokładne umycie rąk mydłem lub dezynfekcja rąk. Płyn dezynfekujący jest dostępny w każdej szatni.
  • Prosimy o zachowanie odległości pomiędzy innymi osobami ćwiczącymi – 2m.
  • Nie przychodź zbyt wcześnie na zajęcia. Poczekaj aż poprzednia grupa opuści klub. Przerwy pomiędzy zajęciami wydłużyliśmy po to aby zminimalizować możliwość chwilowego przebywania większej ilości osób w szatni.
  • Póki co nie będziemy używać klimatyzacji w klubie. W sali ćwiczeń możemy otworzyć okna i zapewnić dopływ świeżego powietrza oraz załączyć wentylatory wyciągające powietrze na dach. Są to wydajne wentylatory o dużej mocy. Wentylatory wywiewne znajdują się także w szatniach.
  • Zalecamy w miarę możliwości korzystanie przez klientów z własnych pomocy – typu maty. Oczywiście przypominamy o zasadach, które się nie zmieniły, czyli o posiadaniu własnego ręcznika na zajęciach i bezwzględnym obowiązku zmiany obuwia na czyste inne niż to w którym przychodzimy do klubu, wyjątkiem jest joga i pilates, gdzie możemy ćwiczyć na boso.